Kompleksowa obsługa księgowazakres usług:


ryczałt:
 • ewidencja przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • ewidencja podatku VAT (jeśli dotyczy),
 • ewidencja środków trwałych.

 • podatkowa książka przychodów i rozchodów:
 • ewidencja przychodów i kosztów,
 • ewidencja podatku VAT,
 • ewidencja środków trwałych,
 • sporządzanie i składanie deklaracji do ZUS i US.

 • księgi handlowe:
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości firmy,
 • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do specyfiki firmy wraz z wdrożeniem,
 • obsługa ksiąg głównych i pomocniczych,
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencja podatku VAT,
 • rozliczenie podatku VAT naliczonego i należnego,
 • przygotowanie sprawozdań do GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji,
 • przygotowanie rocznych zeznań w oparciu o wpisy w księdze,
 • sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych.

 • Odbiór dokumentów księgowych bezpłatnie! Profesjonalna rachunkowość dla Twojej firmy!
  Obsługiwane programy