Kadry


Nasi specjaliści kompleksowo obsłużą pracowników Twojej firmy.
Współpraca w tym zakresie obejmuje między innymi:
Obsługę kadrową:
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych,
 • ewidencja urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy,
 • monitorowanie terminów badań lekarskich,
 • organizacja szkoleń BHP oraz badań lekarskich
 • Deklaracje ZUS,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla osób fizycznych (PIT-4, PIT-11 itp).

 • Obsługę płacową:
 • naliczanie wynagrodzeń,
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS, urzędem skarbowymi i PFRON,
 • obsługa umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie ustalonych raportów i sprawozdań,
 • prowadzenie korespondencji z urzędami.

 • Korzyści dla Klienta:
  Obsługiwane programy